Paskelbtas Mokykla Penktadienis, 13 Sausio 2017 15:42 komentaras
Esame laisvi ir tuo išdidūs...
Paskelbtas Mokykla Pirmadienis, 19 Sausio 2015 00:00 komentaras
Atmintis gyva, nes liudija...
Tą rytą mūsų mokykla pasitiko rimtimi, susikaupimu, mažomis žvakučių liepsnelėmis ant langų ir  mėlynų neužmirštuolių jūra mokinių švarkų atlapuose...