Paskelbtas Mokiniai Ketvirtadienis, 26 Geg 2016 12:14 komentaras
 Išlydi auklėtojos R. Čepulienė, R. Krulikauskienė ir L. Gaižutienė
Paskelbtas Renginiai Sekmadienis, 04 Spalio 2015 00:00 komentaras
Sustok, akimirka.
Pirma gimnazistų laida išėjo ... Liko jų surašytas Testamentas, kuriuo abiturientai mums paliko daug turto. Visko ir neišvardinsi, tačiau svarbiausias vertybes paminėsime: laivo kajutes – kabinetus, virtuvės sielą - Reginutę...