Paskelbtas Mokytojai Ketvirtadienis, 06 Spalio 2016 12:06 komentaras
Šiems mokytojams buvo įteikti gimnazijos ir progimnazijos padėkos raštai, KRŠC garbės raštai už 2016 -2017 mokslo metus.