Paskelbtas Mokytojai Ketvirtadienis, 06 Spalio 2016 11:59 komentaras
Padėkos raštus, KRŠC garbės raštus įteikė progimnazijos direktorius J. Petkevičius ir gimnazijos l.e.direktoriaus pareigas  V. Padriezas.