Paskelbtas Mokiniai Ketvirtadienis, 06 Spalio 2016 10:02 komentaras
Jomis pasižymi mokinių taryba ir 8b klasės kolektyvas.