Tėvų vaidmuo pasirenkant profesiją

Baigiamosiose bendrojo lavinimo mokyklos klasėse besimokantys paaugliai siekia nepriklausomybės ir savarankiškumo, tačiau rinkdamiesi būsimą profesiją jie nėra visiškai laisvi, jų pasirinkimas priklauso nuo daugelio dalykų, taip pat ir nuo tėvų.
Apie didelę tėvų įtaką vaikui pasirenkant profesiją byloja įvairiose šalyse atlikti tyrimai. Lenkijos mokslininkų darbai parodė, kad profesijos pasirinkimui daro įtaką dvejopi – tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai. Iš tiesioginių veiksnių didžiausią įtaką turi paveldimos savybės (gebėjimai, talentai ir kt.), socialinė aplinka ir šeima, taip pat bendraamžiai, žiniasklaida, studijų bei įsidarbinimo sąlygos ir galimybės. Iš netiesioginių veiksnių didžiausią reikšmę turi išsilavinimas (mokymosi rezultatai, pasiekimai) bei profesinis orientavimas. Rusijoje atlikta apklausa parodė, kad mokinių pasirinkimą labiausiai veikia pažįstamų asmenų profesinės karjeros pavyzdžiai, tėvai bei informacija apie mokymo ir studijų įstaigas. Daugiausia žinių apie profesijas mokiniai gauna iš draugų, šeimos, giminių bei pažįstamų, o žiniasklaida bei specialūs leidiniai atsiduria antroje vietoje.
Karjeros planavimo centre atlikti IX ir X klasių mokinių apklausos rezultatai parodė, kad dauguma moksleivių ieško profesinės informacijos šeimose, tarp draugų ir pažįstamų, kur kas rečiau naudojasi specialiais leidiniais ir internetu. Į Karjeros planavimo centro specialistus kreipiasi vyresnių klasių mokiniai. Apie 50 proc. jų teigia, jog tėvai palieka jiems visišką laisvę renkantis, nesikiša į šį procesą. Kiti jaučia didesnį ar mažesnį tėvų spaudimą, dalies jaunuolių sprendimams šeima nepritaria.
Didelė tėvų įtaka paaiškinama tuo, kad jaunimas yra finansiškai priklausomas. Lietuvoje nemokamos aukštosios studijos prieinamos tik geriausiai besimokantiems, nemokamai studijuojantieji sudaro apie trečdalį visų aukštųjų mokyklų studentų. Kiti privalo mokėti dalį arba visą studijų kainą. Taigi tėvai gali paremti arba neparemti vienokį ar kitokį profesijos pasirinkimą ir studijas.
Renkantis būsimą profesiją, reikia sukaupti patikimą informaciją apie profesijos įgijimo, studijų galimybes, sąlygas ir kt. Tokios informacijos yra nemažai. Kasmet išleidžiama daugybė specialių leidinių, organizuojamos mokymo įstaigų atvirų durų dienos ir mugės, atidaromi nauji tinklalapiai, skirti stojantiesiems. Tačiau neretai profesinė informacija būna sudėtingai išdėstoma, nesistemiška. Kad ją suprastumei ir galėtumei įvertinti, reikia pastangų ir laiko. Taigi, kai pritrūksta vieno ar kito, ieškoma tėvų arba draugų patarimo. Sprendimui dėl profesijos turi įtakos žinios apie jos paklausą, perspektyvas darbo rinkoje. Tokio pobūdžio oficialios informacijos yra mažai, kadangi sunku prognozuoti ekonominės situacijos kaitą bei numatyti, kokią profesiją įsigijus bus lengva įsidarbinti ateityje.
Kadangi Lietuvoje dar nėra vientiso profesinio orientavimo paslaugų tinklo, tik nedidelė dalis mokinių prieš rinkdamiesi profesiją gali pasinaudoti profesijos konsultantų ar patarėjų paslaugomis. Švietimo įstaigose per metus konsultuojama tik 1–2 proc. mokinių. Taigi pasirinkimo problemos dažniausiai aptariamos ne su profesinio orientavimo specialistais, o su artimiausia aplinka – tėvais, draugais ir mokytojais.
Reikėtų įvardyti taip susiklosčiusios situacijos privalumus ir trūkumus. Neabejotinas tėvų pagalbos renkantis profesiją privalumas yra tas, kad jie dalyvauja priimant atsakingą sprendimą, turėsiantį įtakos vaikų tolesniam gyvenimui. Jaunam žmogui labai svarbu, kad artimieji jį supranta ir palaiko. Tėvai patys kažkada rinkosi profesiją, jie turi savo profesinės karjeros istoriją, todėl gali būti puikiu pavyzdžiu vaikams, duoti svarbių patarimų, padrąsinti.
Kaip trūkumą galima būtų paminėti kai kurių tėvų norą, kad vaikai besąlygiškai tęstų šeimos tradicijas, sektų jų pėdomis, rinktųsi tą patį profesinį kelią. Toks noras visiškai suprantamas – pramintais takais lengviau vaikščioti, be to, tai gali būti susiję su geresnėmis įsidarbinimo galimybėmis (pvz., darbas tėvų įmonėje). Tačiau nereikėtų pamiršti individualių vaiko polinkių, įvertinti jo interesus, gebėjimus ir tinkamumą būtent tai profesinei sričiai. Vaiko pašaukimas gali skirtis nuo tėvų. Be to, studijų sąlygos ir galimybės, situacija darbo rinkoje sparčiai keičiasi, todėl tėvų turima informacija apie profesijas ir studijas gali būti netiksli. Rėmimasis vien viešąja nuomone, pavyzdžiui: „ekonomikos studijos garantuoja būsimą darbą“ arba „iš dailės nepragyvensi“ gali būti klaidinantis. Profesijos rinkimosi motyvai neturėtų apsiriboti vien „geru atlyginimu“ ar prestižu, ne mažiau svarbus domėjimasis ta profesine sritimi, gabumų atitikimas, savirealizacijos galimybės ir kt.
Vaikams ir tėvams reikia kartu ir nagrinėti objektyvią, naujausią profesinę informaciją, viską, ką vertėtų žinoti priimant sprendimą dėl profesijos (jos įgijimo būdus, studijų sistemą, trukmę, kainą, karjeros perspektyvas, specialistų paklausą ir kt.). Mokiniams naudinga suaugusių žmonių pagalba vertinant šią informaciją.
Tėvams reikia įsiklausyti į vaikų norus, įvertinti jų polinkius, interesus, gebėjimus. Vaikams svarbu gauti grįžtamą ryšį apie savo pasirinkimą iš tėvų, aptarti jų profesinės karjeros patirtį. Taip pat iš anksto derėtų aptarti sėkmės ir nesėkmės renkantis profesiją atvejus (kokios yra studijų alternatyvos, studijų paskolos gavimo sąlygos, ką daryti, jei nepavyks įstoti į pasirinktą studijų programą ir kt.).
Šiuolaikiniame nuolat besikeičiančiame pasaulyje didesnę reikšmę įgauna karjeros planavimo įgūdžiai, taigi profesijos pasirinkimas nustojo būti vienkartiniu reiškiniu. Reikšmingiausiais įgūdžiais tampa gebėjimas prisitaikyti prie ekonominės situacijos ir darbo rinkos pokyčių, priimti sprendimus ir planuoti (taip pat ir būsimą profesinę karjerą). Šiuolaikiniam žmogui teks kelis kartus per gyvenimą keisti profesinės veiklos kryptį, taip pat mokytis visą gyvenimą, tobulinti savo kvalifikaciją. Profesijos pasirinkimas, baigiant bendrojo lavinimo mokyklą, tėra tik vienas būsimos profesinės karjeros žingsnių.
Bernardinai.lt


Atnaujinta Penktadienis, 20 Vasario 2015 01:06
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Žymėtas pagal tėvai profecijąKomentuoti


Apsaugos kodas
Atnaujinti