Apie skaitymo rusų kalba technikos konkursą.
Esame laisvi ir tuo išdidūs...
Šedevrus padeda kurti dailės mokytoja Aušra Urbikienė.
 Visi mokytojai ir administracija pasipuošė spalvingom girliandom, kabinetai virto "vandenynais", "saulėta pakrante", "tropikais" ir "botanikos sodu".
Šiems mokytojams buvo įteikti gimnazijos ir progimnazijos padėkos raštai, KRŠC garbės raštai už 2016 -2017 mokslo metus.
Padėkos raštus, KRŠC garbės raštus įteikė progimnazijos direktorius J. Petkevičius ir gimnazijos l.e.direktoriaus pareigas  V. Padriezas.
Jomis pasižymi mokinių taryba ir 8b klasės kolektyvas.
Europos kalbų diena mūsų mokykloje visada minima.
Kiekvienais metais ji nepakartojama, bet vis tokia pat iškilminga ir šilta.
Kiekvienas rugsėjis mokyklos kieme vis gražesnis, nes senos erdvės pasipuošia naujai.
 Išlydi auklėtojos R. Čepulienė, R. Krulikauskienė ir L. Gaižutienė