10 Vas
 Apie skaitymo rusų kalba technikos konkursą.